kolmapäev, 15. märts 2017

Emakeele kaunis kõla!

Emakeelepäeva tähistamiseks olid lapsed kogunenud Täpitriinude rühma. Logopeed Marin arutles lastega emakeelepäevast ja sellest, milliseid keeli veel maailmas räägitakse. Lapsed said harjutada ka huultelt lugemist ja mõistatustele vastuseid öelda. Õpetajad, õpetaja abid, õppealajuhataja ja direktor esitasid erinevate käpiknukkude abil vahva näidendi, kus loomad tutvustasid oma emakeelt ning vaidlesid selle üle, kelle emakeel on kõige ilusam. Loomad kutsusid lapsi endaga kaasa laulma. Lapsed esitasid ka ise ilusaid emakeelseid luuletusi.