kolmapäev, 22. märts 2017

Etlemiskonkurss "Eesti keele kaunis kõla"

Melliste Algkool-Lasteaed kutsus Tartumaa lasteaedade 5-7 aastaseid lapsi 21.märtsil osalema VI etlemiskonkursil, mis kandis nime "Eesti keele kaunis kõla". Luuletuste lugejaid kogunes 42, nende hulgas 3 last meie lasteaiast. Väga püüdlikult esitasid õpituid luuletusi Arianna-Isabel Sõro (Rõõmutriinud), Kristin Sakjas ja Raul Sõukand (Täpitriinud). Korraldajad pidasid meenetega meeles esinejaid ja juhendajaid.